پیام دبیر
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. ما نیز به شکرانه نعمت علم و دانش که بر جان ما روان گشته بر آن شدیم تا بار دیگر گرد هم آییم تا با کشف حقایق علم، پرده از اسرار خلقت برداریم. با گسترش روز افزون علم به ویژه در حوزه علم شیمی، ترکیبات متخلخل به ویژه زئولیت ها  تأثیرات شگرفی بر زندگی روزمره ما و نیز بر روی رشته های علمی دیگر گذارده است. با پیشرفت علم، شاهد وابستگی شدید صنایع شیمیایی به این حوزه تأثیرگذار علم می باشیم. ترکیبات متخلخل  و زئولیت ها با نگرش جدید، یکی از عرصه هایی است که جامعه دانشگاهی کشور حرف های بسیاری برای گفتن در سطح اول جهانی در دهه اخیر دارد. در این راستا پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران قصد دارد تا هفتمین  کنفرانس زئولیت ایران را به همت پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیایی خود برگزار نماید.

اخبار کنفرانس
حامیان IZC7