بازديد دكتر سورنا ستاري از طرح هاي علمي و پژوهشي پژوهشگاه


تاریخ ایجاد: شنبه 20 مهر 1398
تاریخ انتشار: جمعه 19 مهر 1398
تعداد بازدید: 1019تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:1,019
کاربران حاضر:1400