معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


معاونت پژوهشی یکی از معاونتهای اصلی پژوهشگاه است که از 4 حوزه ذیل تشکیل شده است:

·        برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

·        تحصیلات تکمیلی

·        ارتباط با صنعت

·        کتابخانه، مرکز اسناد و فناوری اطلاعات

اهم وظایف و فعالیتهای این معاونت به شرح ذیل می‌باشد:

-        انجام بررسيهاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد برنامه ریزی فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي پژوهشگاه؛

-        ارزشیابی و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی و آموزشی و ارزیابی عملکرد حوزه های تحت مدیریت؛

-       نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين نامه هاي پژوهشي، فناوری، آموزش، کتابخانه، و بانکهای اطلاعاتی پژوهشگاه؛

-       تشكيل جلسات شوراي پژوهشي، فناوری و تحصيلات تكميلي؛

-       تشكيل جلسات مديران حوزه های تحت نظر معاونت پژوهشی؛

-       استفاده مطلوب از ظرفیتهای علمی و فنی پژوهشگاه در راستای انجام طرح های کاربردی و ارائه خدمات مشاوره ای با صنایع کشور؛

-       تهیه برنامه پژوهشی پژوهشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری؛

-       نظارت در ارائه خدمات علمی- پژوهشی و آموزشی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی پژوهشی؛

-       تدوین آئین نامه ها و دستور العملها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت؛

-       ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات، و آئین نامه ها به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت برحسن اجرای آن؛

-       توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور؛

-       برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور؛

-       برنامه ریزی و تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه پژوهشی سالیانه معاونت بر طبق اولویتهای مصوب پژوهشگاه؛

 

 

سرپرست معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی : آقای دکترمحمد مجيد مجتهدي

مسئول دفتر معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی : آقای فرید مخاطب

پست الکترونیکی: pajohesh@ccerci.ac.ir

 

تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:13,905
کاربران حاضر:1394