معاونت فناوري

معرفي معاونت فناوري پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران


 
معاونت  فناوري  در اركان سازماني  پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ايران در سال 1395 به منظور ايجاد تحول اساسي در راهبردهاي  فناوري و پژوهش و كمك به صنعت كشور براي دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته و ارتقاي كيفيت و كميت عمليات صنعتي تاسيس گرديد.
شايان ذكر است فعاليت‌هاي مرتبط با حوزه  فناوري پيش از تشكيل اين  معاونت  در ساختار معاونت پژوهشي و پژوهشكده‌هاي پژوهشگاه انجام مي گرفته است.
 
ساختار سازماني معاونت فناوري پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

معاونت فناوري پژوهشگاه شمی و مهندسی شیمی ايران در ساختار سازماني فعلي متشكل از مديريت ارتباط با صنعت ، واحد كامپيوتر و شبكه ، انتقال فناوري و پايلوت مي باشد.
 
وظايف معاونت فناوري:

معاونت فناوري به منظور ساماندهي، سازماندهي و استقرار نظام نوآوري، فناوري از طريق تحقيقات و در تعامل با واحدهاي عملياتي و اجرايي در سطح صنعت، نقش سياستگذاري، تعيين اهداف، راهبردها و تصويب طرح‌هاي كلان ، محقق ساختن اهداف و نيز اجرايي نمودن نظام تحقيقاتي در سطح گروه‌هاي پژوهشي و كنترل آنها را بر عهده دارد. اين نقش با نهادينه سازي و هماهنگي شوراي فناوري و كارگروه‌هاي تخصصي جهت انجام بهينه فعاليت‌هاي پژوهش و فناوري و اثربخش نمودن آنها محقق مي‌گردد.
 
وظايف سياست گذاري:

الف- تلفيق، يكپارچه سازي و تدوين نهايي نقشه راه  فناوري پژوهشگاه و تعيين  نقش گروه‌هاي پژوهشي  در آن.
ب-   اداره شوراي فناوري در راستاي برنامه راهبردي پژوهشگاه
پ-  بهره برداري از نتايج تحقيقات قبلي و آينده‌نگاري انجام شده به منظور تبيين و استفاده در سياست‌ها و برنامه‌هاي پيشنهادي
ت-  تهيه و تدوين مقررات و سازوكارهاي مورد نياز فناوري متناسب با مأموريت‌ها، اهداف و برنامه‌هاي عملياتي پژوهشگاه به منظور روان سازي توسعه فناوري و بهره‌برداري از نتايج آنها
ث-  فراهم آوردن ساز و كارهاي لازم براي برنامه‌ريزي،ارايه ساختار و قوانين و مقررات مرتبط با برون‌سپاري
 
وظايف حمايت از تجاري‌سازي فناوري:
الف- جلب و جذب سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي در راستاي توسعه فناوري

ب- بررسي‌هاي جامع در زمينه اطلاع رساني صحيح به سرمايه گذاران تعيين مزيت‌هاي نسبي فناوري‌هاي موجود در راستاي شكل دهي تصميم گيريهاي متقاضيان.
پ- استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي علمي پژوهشگاه در راستاي انجام مطالعه منطقه‌اي وضعيت فناوري.


 
وظايف توسعه كمي و كيفي ارتباط با صنايع:

الف- نظارت بر طراحي و توسعه دوره‌هاي آموزشي مورد نياز متقاضيان دوره‌هاي آموزشي با تمركز بر آموزش‌هاي صنعتي و  ايجاد هماهنگي بين نيازها و برنامه‌هاي آموزشي.
ب- توسعه كمي و كيفي خدمات مشاوره‌اي قابل انجام براي صاحبان صنايع مرتبط با شیمی و مهندسی شیمی، به منظور رفع مشكلات تخصصي آنها
پ-  تجهيز پژوهشگاه و ايجاد زيرساخت لازم براي انجام خدمات بازرسي فني و تاييد محصول مطابق با استانداردهاي بين‌المللي


 معاون فناوري : آقاي دكتر محمدرضا حلواگر

شماره تماس : 44787720-40 داخلي 1073 
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:4,354
کاربران حاضر:1395