دفتر نظارت و ارزیابی


 

سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی، تضمین کیفیت : جناب آقای دکتر کورش تبارحیدر 

تلفن تماس : 40-44787720 داخلی 1004-1024

 
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:4,222
کاربران حاضر:1394