دفتر ریاست و روابط عمومی

 
از جمله فعالیت های دفتر ریاست و روابط عمومی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 
1- انجام کلیه امور دفتر مربوط به ریاست پژوهشگاه
 
2- انجام کلیه امور مربوط به جذب اعضای هیأت علمی برای پژوهشگاه
 
3- تهیه دستور کار شورای عمومی و پژوهشی پژوهشگاه
 
4- اقدام و پیگیری کلیه دستورات صادر شده توسط رئیس پژوهشگاه
 
5- برنامه ریزی جلسات رئیس پژوهشگاه
 
6- انجام کلیه امور مربوط به مراسمات علمی ، فرهنگی ، اعیاد و بازدیدها و ...
 

مدير روابط عمومي : آقاي دكتر علي اكبر طرلاني


شماره تماس : 44787720 الي 44787740 داخلي 1005

 تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:11,142
کاربران حاضر:1394