وبینار علمی با موضوع:low salinity water flooding as an EOR process


تاریخ ایجاد: 23 دی 99
تاریخ انتشار: 23 دی 99
تعداد بازدید: 107تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:107
کاربران حاضر:1397