گالری تصاویر نوزدهمین سمینار شیمی معدنیتاریخ ایجاد: چهارشنبه 29 شهريور 1396
تاریخ انتشار: یکشنبه 1 مهر 1397
تعداد بازدید: 3356تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:3,356
کاربران حاضر:1400